• Zpracování účetnictví
    Elektronické podání, vzdálený přístup, efektivní rozhodnutí v každém oboru
  • Účetní a daňové poradenství
    Realizace školení pro začínající podnikatele, řešení příkladů z praxe

Účetní, daňová a mzdová externí kancelář.

Jsme profesionální účetní a daňová kancelář s dlouhodobou praxí a odbornou znalostí daňové legislativy na území České republiky. Mimo běžných agend účetních, daňových a mzdových nabízíme také zpracování daňových a účetních výstupů v rámci území Evropské unie.

Nabídka

Stručné shrnutí nabídky účetních a adminstrativních služeb.

Daňová evidence a účetnictví

Vedení daňové evidence a účetnictví pro fyzické a právnické osoby zpracované podle účetní osnovy. Výstupy ve formě manažerských sestav až po daňová přiznání včetně založení do sbírky listin obchodních rejstříků. 

Mzdové účetnictví a personální agenda

Vedení mzdové agendy včetně zastoupení klienta (zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení). Organizace a zajištění školení zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a jiné. Interní mzdové předpisy a dokumentace.

Daňová a jiná přiznání v ČR a EU

Konsolidované účetní závěrky, daňová přiznání ne-rezidentů právnických a fyzických osob, skupinové zdanění, vrácení DPH v rámci EU. Cizojazyčné účetní a daňové výkazy, investiční rozhodování a dlouhodobé financování.

ÚČETNICTVÍ na zakázku

Účetnictví na zakázku obsahuje většinou manažérské výstupy nebo hospodářské informace pro účely například výplaty obchodního podílu, čerpání dotačních titulů, fúze nebo vydání (prodej) kmenových listů, akcií apod. 

Rychlý výkaz hospodaření

Obsahuje vzdálený přístup k informacím o aktuálním stavu hospodaření účetní jednotky. K dispozici je účetní předvaha a výsledovka. Základní informace o peněžních tocích, analytické rozdělení výnosů a nákladů, kniha závazků a pohledávek.

Předpokládané daňové zatížení

V průběhu fiskálního roku je k dispozici informace o předpokládaném daňové povinnosti vyplývající z průběžných výsledků ekonomické činnosti. Sleduje daň z příjmů, zálohách na silniční daň, daň ze závislé činnosti a jiných.

Mzdové náklady

Sleduje veškeré mzdové náklady zaměstnavatele podle smluvní dokumentace zaměstnanců v hlavním, vedlejším nebo brigádním pracovním poměru. Eviduje srážky ze mzdy a míru jejich plnění.

Synchronizace přehledů tržeb EET

Vstupem do systému přebírá a kontroluje tržby ze sytému elektronické evidence tržeb. Analyzuje kontinuitu správnosti a přenáší do účetnictví.

Možnost SDÍLENÍ dat přes webové rozhraní

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedeném nadpisu
nebo povídání k níže uvedeným datům. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedeném nadpisu
nebo povídání k níže uvedeným datům. Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedeném nadpisu
nebo povídání k níže uvedeným datům.

Sledujte nás

Zde uveďte text, který bude obsahovat informace o výše uvedeném nadpisu
nebo povídání k níže uvedeným informacím.

Data map
Data map ©2017 Google
Data mapData map ©2017 Google
Data map ©2017 Google
Mapa
Satelitní

Kontaktujte nás

www.ucetnikolin.cz

Kouřim
Mírové náměstí 11
Telefon: +420 724 885 700

Vytvořeno systémem  zombeek.cz