• Zpracování účetnictví
    a daňové evidence
  • Účetní výkazy
    jsou podkladem pro rozhodování a vedení hospodářské činnosti.

Účetní, daňová a mzdová externí kancelář.        

Jsme profesionální účetní a daňová kancelář s dlouhodobou praxí a odbornou znalostí daňové legislativy na území České republiky. Mimo běžných agend účetních, daňových a mzdových nabízíme také zpracování daňových a účetních výstupů v rámci území Evropské unie.

Nabídka

Stručné shrnutí nabídky účetních a adminstrativních služeb.

Daňová evidence a účetnictví

Vedení daňové evidence a účetnictví pro fyzické a právnické osoby zpracované podle účetní osnovy. Výstupy ve formě manažerských sestav až po daňová přiznání včetně založení do sbírky listin obchodních rejstříků. 

Mzdové účetnictví a personální agenda

Vedení mzdové agendy včetně zastoupení klienta (zdravotní pojišťovny, správy sociálního zabezpečení). Organizace a zajištění školení zaměstnanců v oblasti BOZP, PO a jiné. Interní mzdové předpisy a dokumentace.

Daňová a jiná přiznání v ČR a EU

Konsolidované účetní závěrky, daňová přiznání ne-rezidentů právnických a fyzických osob, skupinové zdanění, vrácení DPH v rámci EU. Cizojazyčné účetní a daňové výkazy, investiční rozhodování a dlouhodobé financování.

ÚČETNICTVÍ na zakázku

Účetnictví na zakázku obsahuje většinou manažérské výstupy nebo hospodářské informace pro účely například výplaty obchodního podílu, čerpání dotačních titulů, fúze nebo vydání (prodej) kmenových listů, akcií apod. 

Rychlý výkaz hospodaření

Obsahuje vzdálený přístup k informacím o aktuálním stavu hospodaření účetní jednotky. K dispozici je účetní předvaha a výsledovka. Základní informace o peněžních tocích, analytické rozdělení výnosů a nákladů, kniha závazků a pohledávek.

Předpokládané daňové zatížení

V průběhu fiskálního roku je k dispozici informace o předpokládaném daňové povinnosti vyplývající z průběžných výsledků ekonomické činnosti. Sleduje daň z příjmů, zálohách na silniční daň, daň ze závislé činnosti a jiných.

Mzdové náklady

Sleduje veškeré mzdové náklady zaměstnavatele podle smluvní dokumentace zaměstnanců v hlavním, vedlejším nebo brigádním pracovním poměru. Eviduje srážky ze mzdy a míru jejich plnění.

Synchronizace přehledů tržeb EET

Vstupem do systému přebírá a kontroluje tržby ze sytému elektronické evidence tržeb. Analyzuje správnosti a přenáší do účetnictví.

Video ZDARMA

Video nahrávky spřáteleného webu ke zhlédnutí ZDARMA jsou věnovány vybraným tématům korporátního práva, účetních operací anebo projektového řízení. Za zajímavost také stojí v případě, že zvažujete zahájení podnikání, porovnání několika variant forem podnikání, například je vhodnější být zaměstnancem a podnikat vedlejší činností nebo jaké je zatížení OSVČ v porovnání se s.r.o. a minimálním základním kapitálem. Upozornění autora: videa jsou platná podle legislativy v době zveřejnění.

Možnost SDÍLENÍ dat přes webové rozhraní

Pracujeme v programech se vzdáleným přístupem klienta, který má omezená práva. Může si sám generovat manažerské sestavy, kontrolovat portfolio pohledávek a závazků nebo například sledovat mzdové náklady. Nemůže však zasahovat do účetních operací a provádět jakékoliv účetní záznamy.

Vytvořte si  web zdarma